Databeskyttelse

PRIVATLIVSPOLICY

I vår Privatlivspolicy för LivingSport A/S finner du hjälp till att förstå vilken slags data det är vi samlar in, varför vi samlar in den, och vad vi som dataansvarig organisation använder denna data till.

1. Generellt
Denna Persondatapolicy är gällande för samtliga personliga upplysningar du ger oss, eller som vi insamlar, när du är kund hos LivingSport A/S, eller när du besöker vår hemsida www.livingsport.se

2. Dataansvarig
De dataansvariga organisationerna för behandling av din personinfo är:

LivingSport A/S
Industriparken 25
2750 Ballerup
Danmark
CVR nr. 12616678

Och

Fitness & Healthcare Group
Industriparken 25
2750 Ballerup
Danmark
CVR nr. 27328229

När vi behandlar personliga dataupplysningar följer vi EU's databeskyddelseförordning (GDPR) samt de danska persondatarättsliga regler, som är gällande sedan 25:e maj 2018.

Ifall du har frågor om vår privatlivspolicy, eller om sättet vi behandlar din persondata på, kan du kontakta oss på info@livingsport.dk eller på telefon +45 82 30 19 97.

Önskar du insyn i din personliga data eller anser att fel data har blivit registrerad, eller har något annat att anmärka, kan du kontakta LivingSport. Du har möjlighet till att få insyn i vilken information som är registrerad angående dig, och du kan begära att din data inte tas i användning på det sätt som föreskrivs i persondatalagen.

3. Website och cookies
När du besöker websiten www.livingsport.se, använder vi Google Analytics-cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din browser för att kunna identifiera din dator vid återkommande besök. Cookies hjälper oss se hur många det är som använder vår sajt (trafikregistrering), samt hur våra besökare interagerar med hemsidan. Vi behandlar inte information om personuppgifter så att de kan förknippas till en specifik person. Vi delar inte denna data vidare till övriga parter, och den information vi får, användes uteslutande till att anpassa hemsidan och användarupplevelsen för våra besökare. Du kan läsa mer om Google Analytics-cookies här.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här.

Cookies raderas automatiskt efter ett antal månader (det kan variera), men de förnyas efter varje besök. Önskar du att radera eller blockera cookies, kan du se en vägledning här.

4. Insamling av persondata
Är du kund eller kontaktar oss från websidan, sparar vi följande uppgifter om dig: namn, titel, adress, postnummer, stad, land, mobilnummer och email-adress samt faktureringsuppgifter som firmanamn, registreringsnummer, o.s.v. I de fall det är möjligt att använda automatisk kortbetalning samlar vi också in betalkortupplysningar.

Persondata ges aldrig ut till tredje part utom i de fall där du själv uttryckligen ger godkännande till det.

Vi samlar inte in specifika kategorier av personuppgifter (känsliga uppgifter) om dig.

5. Behandling av personuppgifter
Vi behandlar endast personuppgifter i den utrsträckning det är nödvändigt, t.ex. när man bliver upprättad som kund. Det kan exemplevis vara nödvändigt att vi gör så i fall där ett avtal ingås och vi ska erbjuda en service. Det kan också vara för att leva upp till de förpliktelser vi har som dansk verksamhet i enlighet med dansk lagstiftning.

Personuppgfiter ska förstås som de är definierade persondatalagstiftningen.

Vi gör ingen profilering av dig och missbrukar inte dina personuppgiter. Vi delger inte dina personuppgifter vidare utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall där vi är förpliktade att göra så enligt lag.

Om du är kund, använder vi Dina personuppgifter till följande:
• Skicka orderbekräftelse, åtkomstkoder och bruksanvisningar till dig.
• Ge dig kundservice, support, svara på frågor och dina kommentarer.
• Utföra dina ordrar och leverera vår service.
• Hantera administration av vår kundservice till dig.
• Sända information om nya möjligheter, produkter, priser, systemuppdateringar, tjänsteavbrott m.m. via e-mail.

6. Delning av dina personuppgifter
Vi kan dela dina personuppgifter till de leverantörer och samarbetspartners, som hjälper oss utföra dina ordrar, eller som hjälper oss med vår IT-drift, hosting, SMS-gateway m.m. Det betyder, att vi t.ex. kan dela dina personuppgifter till våra serviceleverantörer, vår tekniska support och vår bank.

Vi delar dina uppgfiter i det omfång vi är skyldiga till att göra så, t.ex. i fråga om krav om inrapportering till offentliga myndigheter som Skatteverket.

7. Delning av uppgifter för mottagare utanför EU/EES
Som dataansvariga delar vi inte personliga uppgifter med mottagare utanför EU/EES.

8. Beskyddning av persondata
Enligt persondatalagen skall dina personliga uppgifter bevaras säkert och förtroligt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtgång, som är placerade i kontrollerade faciliteter, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att se till att persondata hanteras försvarligt och ändamålsenligt med dina rättigheter som brukare. Vi kan dock inte garantera 100% säkerhet vid dataöverföring över internet. Det betyder, att det kan finnas en (begränsad) risk för, att andra får åtkomst till data som sänds och bevaras elektroniskt. Du uppger således dina personuppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande i takt med att de ändamål som de används till blir uppfyllda. Personuppgifter sparas i högst 5 år efter att kundförhållandet eller relationen är avslutad.

Den snabba utvecklingen av internet betyder att förändringar i vår behandlig av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten till att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av persondata. Gör vi detta, så markerar vi det naturligtvis med att skriva in datumet under punkt 9 "senast uppdaterad" nederst på sidan. I fall av väsentliga förändringar ger vi dig besked i form av ett tydligt meddelande på vår hemsida.

I det omfång det behandlas personuppgifter om dig, har du enligt persondatalagstiftningen rätt till att bli upplyst om vilken data som kan kopplas till dig. Såvitt det visar sig att den data som behandlar dig är oriktig eller vilseledanden, har du rätt till att få den korrigerad, raderad eller blockerad. Du kan också vid varje tidpunkt återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet till att klaga över behadlingen av uppgifter och data angående dig. Klagan inlämnas till Datatilsynet i enlighet med den danska persondatalagens § 58, stk. 1.

9. Senast uppdaterad
Denna persondatapolicy har senast blivit uppdaterad 3-6-2018.

 

Vänta ...