Handelsbetingelser

HANDELSVILLKOR

Följande handelsvillkor gäller för alla leverenanser från LivingSport.se. Villkoren gäller i de tillfällen där inga övriga skriftliga avtal har gjorts mellan dig som köpare och LivingSport.

Det finns produktbeskrivningar och bruksanvisningar för våra varor. De följer med leveransen från LivingSport A/S.

För att kunna beställa produkter via återförsäljar-login ska du upprättas som återförsäljare.

Kontakta LivingSport A/S försäljningsavdelning på info@livingsport.se eller per telefon (+460) 40303144.

BESTÄLLNING AV VAROR

Som återförsäljare kan man köpa produkter direkt via LivingSport.se och på telefon via vår kundservice (+460) 40303144. En slutförd beställning ger dig en automatisk kvittering per e-mail. I den framgår vilka produkter du har beställt.

Vi rekommenderar att du sparar kvitteringen och om möjligt printar ut den. LivingSport.se kan annullera din order i fall av tryckfel, tekniska problem, leveransproblem och liknande situationer.

PRISER

Alla vägledande försäljningspriser på LivingSport.se är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25 % moms. Som återförsäljare kommer inköpspriserna att anges exklusive moms. Fraktpriserna gäller endast för Sverige. Vid frakt till utlandet läggs ytterligare fraktpriser till. Kontakta LivingSport A/S för närmare info.

BETALNINGSVILLKOR

Kontakta Livingsport A/S för ytterligare information eller använd ditt återförsäljar-login.

HANDELSVILLKOR

Det förutsätts att köpare vid beställning har accepterat dessa försäljnings- och leveransvillkor. Försäljare och köpare kan kräva att handelsvillkoren skrivs under av bägge parter. En beställning i internetshopen anses vara ett av köparen accepterat bud enligt handelsvillkoren. Om det innan utskicket av beställd vara sker förändringar av moms, tull, eller exportavgifter, eller om det i fall av regeringsbeslut eller lagstiftning här eller i utlandet sker oförutsedda förändringar i omkostnaden av köpet, har säljaren rätt att inräkna dessa i priset.

Köpet ingås mellan två verksamheter och behandlas enligt den danska lagstiftningen efter avtalslag, inte köpslag.

ÄNDRING ELLER ANNULLERING AV ORDER

Ångrar du ditt köp efter utförd beställning, kan du kontakta LivingSport.se:s kundtjänst på info@livingsport.se. Kundtjänst hjälper dig vid ändring av ordern, såvida ordern inte redan är sänd. Varje returnering skall godkännas av LivingSport A/S innan varan skickas tillbaka.

REKLAMATIONSRÄTT

Reklamationsrätten innebär, att användaren av köpt vara har rätt att klaga över fel och brister som visar sin upp till 24 månader efter mottagning av varan. Beroende på den situationen kan det medföra reparation, utbyte av vara, kreditering, eller avkortning av varans pris. Reklamationsrätter bortfaller i de fall där kvitto saknas, serienumret är avlägsnat eller ödelagt, eller ifall varan har varit ansluten med felaktig spänning. Det är utöver detta en förutsättning för reklamation att felet på produkten fanns då köparen den första gången mottog varan.

Det skall inom rimlig tid reklameras att ett fel på varan har konstaterats.  Reklamtioner inom 2 månader anses alltid vara rimliga. Vid reklamation ska vår serviceavdelning kontaktas antingen på telefon (+460) 40303144 eller per e-mail info@livingsport.se. Kontaktinformation, serienummer, felbeskrivning och inköpsdato skall alltid uppges. Dessa upplysningar är en förutsättning för att vår sericeavdelning ska kunna erbjuda optimal service. Serviceavdelningen värderar varje sak separat. Vid tillfällen där köparen har beställt service från tredje part eller icke godkända reklamationer, kommer dessa att faktureras.

Produkter skall vid överrenskomst returneras till: LivingSport.dk, Industriparken 25, 2750 Ballerup, Danmark.

Vid returnering av varan ska problemet med varan beskrivas så utförligt som möjligt. Kom ihåg att varan alltid ska packas omsorgsfullt för att undvika transportskador. Se till att få en kvittering för sänd vara.

Observera: vi mottar inte förpackningar som är sända med krav om hämtning eller liknande. Kontakta gärna LivingSport A/S för att se om du kan returnera köpet på ett annat sätt.

OBS! Informera oss alltid om produktens serienummer. Det är kundens ansvar att notera varans serienummer vid mottagning av varan. Serienumret ska ALLTID uppges vid reklamationssaker, då numret är obligatoriskt för servicevillkoren. I de tillfällen där serienummret inte längre är läsbart är det inte LivingSports ansvar att sörja för att finna det korrekta serienumret.

ANSVAR

LivingSport.se påtar sig inget ansvar vid förseningar av försändelser. Livingsport.se påtar sig inget ansvar för tapp av data eller program i förbindelse med undersökning av reklamationer eller reparationer. LivingSport.se påtar sig heller inte ansvar för att våra varor orsakar: indirekt skada eller följdskada, driftförlust, förlorad arbetsförtjänst, lön, intäkter eller besparing, förlust som du kunnat undvika med rimliga åtgärder eller skador på grund av force majeure. LivingSport.se tar inte på sig något ansvar som en följd av köparens rättsförhållande inför tredje part.

FÖRSÄNDELSE OCH LEVERANS

Vanligtvis sänds beställda varor från LivingSport.se inom 24 timmar efter genomförd beställning. Beställda varor sänds som regel i ett samlat paket. 

LivingSport uppskattar att leveringstiden ligger på 1-3 arbetsdagar med undantag av externa händelser, som ligger utanför vårt inflytande.

När en beställning genomförs ska leveransadress och -namn tydligt framgå. Vid leveranser till privatadresser kan vi endast garantera leverans vid gatunivå. Ge oss gärna extra information om leveransönskemål så vidarebefordrar vi dem till transportören. När ett paket levereras till en privatperson, bortfaller LivingSport A/S ansvar för varan, och överförs på köparen.

Varor som tas i retur för att mottagaren inte kunde påträffas kommer att debiteras för en extra utkörning. Kontakta LivingSport A/S kundservice på telefon (+460) 40303144 för upplysningar om leverans till ditt område. Pris och leveranstid informeras vid köp innan leverans.

Beställningar kan också hämtas från vårt danska lager vid en överrenskomst om detta. Kontakta oss i så fall. Hämtadressen är Industriparken 25, Port 1 2750, Ballerup, Danmark.

VARUMOTTAGNING

Kom ihåg att kontrollera för eventuella synliga skador när du tar emot dina varor. Om förpackningen är skadad eller har synliga tecken på fel, ska du skriva under på fraktsedeln, men med förbehåll för eventuella skador på innehållet. Som utgångspunkt ska du aldrig skriva under för en vara som du inte tror lever upp till det du beställt.

Om du avvisar en vara, kontakta alltid LivingSport.se per telefon (+460) 40303144 och informera oss om det. Om förpackningen är intakt, men du ändå anser att varan är skadad eller defekt efter att den packats upp, ska du anmäla det till LivingSport.se på telefon (+460) 40303144. Av bevismässiga skäl bör du kontakta oss per telefon eller e-post direkt efter mottagandet. Du bör kontakta LivingSport.se som hjälper dig att lösa problemet, oberoende av om det handlar om synliga eller icke-synliga skador.

FRAKT- OCH LEVERANSKOSTNADER

Transportförsäkring ingår i fraktpriserna.

Innan du godkänner din order kan du se vilken leverans och service som ingår i den vara du håller på att beställa. Fraktkostnaden framgår även här.

Vänta ...